Balansprogramma

Practice for Natural Health

Het is de nieuwste ontwikkeling van ontwerper/therapeut Joe Galloway. Deze geavanceerde technologie wordt al sinds 35 jaar gebruikt en toegepast.

Door resonantie worden de bio-fotonen geoptimaliseerd.

Net als ultrasound waves en MRI's die gebruik maken van elektromagnetische velden, zo maakt de Asyra gebruik van ons energetisch lichaamsveld voor een accurate diagnose van gezondheidskwalen, voedingstekorten en medische problemen.

 

De bio-energetica gaat uit van stromen en trillingen in het lichaam. Bij een gezond lichaam zullen deze trillingen ongestoord hun werk doen en het lichaam in balans houden. Bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, kunnen de trillingen ontregeld worden waardoor er blokkades ontstaan, die voor klachten kunnen zorgen. Als de blokkade lang duurt en niet wordt opgelost, verdiept het zich in ons lichaam en is er een grotere kans op een serieuze ziekte.

De Asyra kan ons energetisch zeer snel de biologische sturing laten zien, de regulatie van de energetische zwakke delen, de cellen en de compensatie structuren.

Met  Asyra kunnen de natuur genees middelen, de compensatie middelen, getest worden.  De natuur genees middelen en natuurlijke stoffen hebben  het voordeel dat ze herkend worden door de receptor cellen, deze informatie is vaak al in de cellen opgeslagen door onze evolutionaire ontwikkeling. Bij chemische stoffen en verbindingen ligt dat moeilijker.

 

Het balansprogramma met de Asyra PRO is erop gericht de blokkades op te sporen door de energetische trillingen in het lichaam te meten via de huid en te zoeken naar wat het lichaam nodig heeft om weer in balans te komen.

Energie is onzichtbaar maar het Asyra PRO systeem heeft het vermogen om dit te vertalen naar zichtbare informatie.

In het systeem zitten meer dan 100.000 frequenties opgeslagen die het lichaam weer in balans kunnen brengen. 

Er worden individuele testen gedaan om uit te zoeken wat de ziekmakende verstoringen zijn in het lichaam en daarnaast worden er testen gedaan in verband met voedselintoleranties, schimmels, bacteriën, parasieten, virussen, de hormoonspiegel, de status van de ruggegraat en meer.

 

Deze manier van behandelen geeft een volstrekt individueel resultaat met een uniek balansprogramma dat zich richt op het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens.

 

Het Asyra systeem is wetenschappelijk onderzocht in de Jeppsen-Osguthorpe studie. Alan Jeppsen, M.D., en Steven G. Osguthorpe, N.D. hebben een onderzoek gedaan met een groep van 500 patiënten. Het ging hierbij om een zogenaamde "dubble blind" studie, er waren 500 patiënten met subfysiologische hypertheriod functie en een controle groep van 100 personen. De correlatie tussen klinische laboratorium onderzoeken en de EDS metingen hebben laten zien dat de Asyra bijzonder nauwkeurig is, een nauwkeurigheid van 99,5% met een p < 0,005.